Verkeersveiligheidsaudit

 

Voordat u een ontwerp tot uitvoering brengt, is het raadzaam om een verkeersveiligheidsaudit (VVA) te laten verrichten. Hiermee kunt u de mate van verkeersveiligheid beoordelen tijdens de planvorming en in de periode kort na de oplevering.  Een VVA, ook wel Road Safety Audit genoemd, is sinds 2012 verplicht voor de ontwerpen van nieuwe of de reconstructies van bestaande rijkswegen. De onafhankelijke auditoren moeten een door Rijkswaterstaat erkend certificaat kunnen overleggen.

 

Wat is een VVA?

Een VVA van nieuwe wegen of van wegreconstructies zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid wordt geborgd tijdens het integrale proces, van ontwerp tot en met realisatie. Hierbij wordt het ontwerp beoordeeld vanuit de ontwerprichtlijnen en vanuit het menselijk gedrag van de weggebruiker.
De VVA is een gestandaardiseerde methode, gericht op het identificeren van mogelijke verkeersveiligheidsproblemen in de verschillende fasen van een project. Hierbij wordt het ontwerp bekeken vanuit de ontwerprichtlijnen en de human factors van de weggebruiker op basis van de 10 gouden regels. De uitvoerder van de volgende  projectfase moet de auditresultaten gebruiken om de verkeersveiligheid van het project op een hoger niveau te brengen.

 

Welke projecten

Een verkeersveiligheidsaudit is een wettelijke verplichting voor reconstructie en nieuwbouw aan snelwegen in Nederland die onderdeel uitmaken van het Europese snelwegnetwerk (wegen met een E-nummer). Maar steeds meer wegbeheerders kiezen voor het laten auditeren van van hun projecten. Naast Rijkswaterstaat zijn dat met name de provincies, gemeenten en waterschappen. Naast een objectieve beoordeling geeft een onafhankelijke audit inzicht op het gebied van verkeersveiligheid voor alle stakeholders van een project waarmee de dialoog kan worden aangegaan. Het resultaat is dat er bewuste keuzes worden gemaakt.

 

Vier auditfasen

Zo draagt het project bij aan de beleidsdoelstelling uit de Nota Mobiliteit. Een VVA past ook uitstekend in de filosofie van Duurzaam Veilig.
U kunt een VVA toepassen tijdens vier fasen:
1. op het globale ontwerp (schetsontwerp of inpassingontwerp);
2. op het gedetailleerde ontwerp (bestekstekeningen);
3. in de realisatiefase vlak voor de (her)opening;
4. enkele maanden na de (her)opening.

In elke fase wordt het project inhoudelijk op een ander niveau bekeken. Het detailniveau neemt toe naarmate het ontwerpproject vordert.

Op zoek naar een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor, vul dan het contactformulier in.